lørdag 7. mai 2011

Photowalk Orkanger 2011

Foreløpig info om første Photowalk på Orkanger.

I forbindelse med årets Orkanger 2011, samles vi en gjeng fotografer, lokale og tilreisende, og dokumenterer stedet, arrangementene og folket her på fritt grunnlag.

Alle teknikker er tillatt og velkomne, her kan benyttes digitalt utstyr og filmbasert utstyr, her kan anvendes avansert utstyr eller enkelt utstyr fra forna dar, målet er å skape noe som er uvanlig men med et overgripende tema.

I løpet av arrangementet vil bli avviklet et seminar med tema Fremkalling av film i en digital tid - hvordan finne fremkaller på supermarkedet. Film vil bli fremkalt i løpet av seminaret med fremkaller blandet og brukt umiddelbart.  En kortfattet gjennomgang av teori blir gitt, og en oppsummering av informasjon som finnes om tema.

Foreløpig ser man for seg at hovedarrangementet foregår i helga når Orkanger 2011 avvikles, med formiddagsøkt og ettermiddagsøkt, med seminar i mellomliggende tider.  Nærmere opplysninger om prgrammet gies senere. Basis for arrangementet vil være Orkdal Bibliotek, hvor vårt lokale fotomuseum finnes og hvor vi får stilt en sal med fasiliteter til disposisjon.

Innbydelser sendes i disse dager ut, interesserte oppfordres til å ta kontakt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar